Privacy

Privacy- en cookieverklaring
Wij respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website. In dat kader hebben wij passende maatregelen* genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. In deze privacy & cookieverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies. Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast (GDPR), is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt – bijvoorbeeld in het kader van uw terugbelverzoek of aanvraag van informatie – en voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. U kunt ons overigens te allen tijde verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen.

Indien u het aanvraagformulier invult, zenden we de gegevens betreffende uw aanvraag door aan onze partners die deze gegevens uitsluitend voor dat doel mag gebruiken. Daarnaast gebruiken wij de verkregen gegevens (met uitzondering van namen en telefoonnummers)* voor statistische analyses met het oog op verbetering van onze dienstverlening. Uw naam en telefoonnummer worden in principe na twaalf maanden* na het laatste contact gewist (tenzij wij met u tot een overeenkomst komen uiteraard).

Gebruik van cookies op de wesbite
Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waarbij gegevens van u (zoals uw ip-adres) kunnen worden verwerkt. Deels zijn die noodzakelijk voor de juiste werking website, en deels stellen deze ons in staat om het gebruik van de website te analyseren en de werking ervan te verbeteren. Hierbij maken wij onder meer gebruik van Google Analytics. Het kan zijn dat Google deze gegevens opslaat op servers buiten de EU. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden.  Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Tot slot zijn er ‘tracking cookies’ (en vergelijkbare technieken) die het ons en derden mogelijk maken om op deze en/of andere websites beter op uw interesses toegesneden advertenties te tonen. Deze gebruiken wij alleen indien u ons hiervoor toestemming hebben gegeven. Ook hierbij maken wij onder meer gebruik van Google Analytics. Daarvoor geldt dus hetzelfde als hiervoor beschreven.

Maximum aantal video’s

* We hanteren een maximum aantal van 1 video per aanvraag om te verwijderen. Wil je meer dan 1 video verwijderd hebben dan dien je de aanvraag nogmaals te voldoen.

Retourbeleid
We starten een officieel verzoek op bij Google/ YouTube zelf.  We spenderen bij elke aanvraag minimaal een drietal uren aan een verwijderingsverzoek. We kunnen geen garanties verbinden aan het verwijderingsverzoek. We zijn afhankelijk van een andere partij in deze. Mocht het onverhoopt niet lukken dan geven we 25 % van het initiële bedrag retour. 

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondergeschikten of andere personen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik van ter beschikking gestelde materialen, media, gegevens en hulpmiddelen, alsmede voor de schade voortvloeiende uit het gebruik van andere materialen, media, gegevens en hulpmiddelen.

Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever aan ons verstrekte materialen, media, gelden of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.